Verantwoord alcohol schenken en Identificatieplicht

Gepubliceerd op 8 oktober 2017 in Algemeen

Verantwoord alcohol schenken en identificatieplicht

De gemeente Nijmegen hanteert een streng handhavingsbeleid met betrekking tot de regelgeving rondom het schenken van drank. Dit heeft voor de organisatie gevolgen maar ook voor leden tot 25 jaar. Aan ieder lid en bezoeker in die leeftijdscategorie mogen wij geen alcoholische dranken meer verstrekken, mits aangetoond kan worden met een ID dat je ouder bent dan 18 jaar. Bovendien schrijft de Drank- en Horecawet voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel moeten beschikken. Daarom ontwikkelde de KNLTB in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden de IVA: Instructie verantwoord alcohol schenken. Als barvrijwilliger dien je in het bezit te zijn van het IVA certificaat.