Alg. Ledenvergadering

Uitnodiging voor Algemene Vergadering 2018

Het bestuur van Rapiditas nodigt alle leden van 16 jaar en ouder uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering op dinsdag 20 februari.

De vergaderstukken voor de ALV worden uiterlijk twee weken voor de vergadering op de website gepubliceerd en zijn alleen voor leden in te zien.

De vergadering heeft een formeel en informatief karakter. Naast het vaststellen van de begroting en contributie 2018 wordt het activiteitenprogramma voor 2018 gepresenteerd.

Maar er komt nog meer aan bod.

In de tweede helft van de vergadering worden de plannen voor het komende jaar gepresenteerd en wordt het beleid voor de komende jaren vastgesteld.

Tijdens de vergadering wordt afscheid genomen van een aantal bestuursleden en worden nieuwe bestuursleden voorgedragen voor benoeming. Zie de tabel.

Functie: Aftredend: Voordracht:
Penningmeester Rik Fleuren Vincent Tappen en Erik van Hemert
Secretaris Kumudini Duijsings Resie Hoeijmakers
Jeugd cie Fabienne Douven Annelies Jekel
Technische commissie Margo Kok vacature
Evenementen commissie Jeroen Schoonderwoerd Guy Oehlen
Communicatie commissie Interim Martijn de Klerk