Clubreglement

Bij Rapiditas gelden de volgende huisregels:

Cartoon_Reglement◦ Erkenning: Door ondertekening van het aanmeldings- en machtigingsformulier onderschrijft u de reglementen te erkennen en uw verplichtingen te zullen nakomen. U erkent tevens dat, wanneer u geen overig vrijwilligerswerk doet, u verplicht bent één keer in de 2 à 3 jaar een bardienst te draaien.

◦ Speelgelegenheid: Er is dagelijks speelgelegenheid op 12 banen op ons tennispark. Alleen tijdens de competitie, toernooien en (vooral in de zomer) tijdens de trainingstijden, is de gelegenheid tot tennissen enigszins beperkt.

◦ Lidmaatschap: Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wordt het lidmaatschap noch door het lid, noch door Rapiditas beëindigd, dan wordt het automatisch verlengd voor het volgende seizoen.

◦ Beëindiging: Een lid kan het lidmaatschap alleen beëindigen door schriftelijk of per e-mail te bedanken bij de ledenadministratie vóór 1 december van het lopende jaar. Telefonische of mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.

◦ Beschadiging: Bij beschadiging van goederen op het tennispark is het betrokken lid verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade. Bij junioren zijn de ouders van de betrokken junior(en) verantwoordelijk.

◦ Aansprakelijkheid: Rapiditas is niet aansprakelijk te stellen voor:

▪ sportblessures en ander letsel voor zover deze niet door de verzekering worden gedekt;
▪ diefstal van goederen, welke dan ook.

◦ Financiële verplichtingen: Wanneer u niet aan uw financiële verplichtingen hebt voldaan, heeft u geen toegang tot het tennispark, zal u zo nodig van het tennispark verwijderd worden en zal in het uiterste geval de vordering uit handen worden gegeven. Indien de betaling voor u bezwaarlijk zou zijn is er in overleg met het Bestuur een betalingsregeling af te spreken; dit wordt per geval individueel bekeken.

◦ Aanwijzingen: U bent altijd verplicht de aanwijzingen van bevoegde instanties (i.c. bestuursleden, barbeheerder, baancommissaris, groundsman) op te volgen.