Tennis +

Op Afhangbord vind je alle actuele informatie over trainingen en competities, zoals trainingstijden en -groepen en de competitie-indelingen. Je moet daarvoor inloggen bij Afhangbord. Op deze openbare website vind je algemene informatie over deze onderwerpen.