Gezonde sportvereniging

Niet roken, verantwoord omgaan met alcohol en een gezonde voedingskeuze zijn onlosmakelijk verbonden met sport en bewegen, voor jong en oud. Een gezond aanbod van eten en drinken past daarom bij de sportieve en maatschappelijke functie van onze tennisvereniging. Rapiditas zet zich daarom in voor een gezonder aanbod in de sportkantine en streeft naar een geheel rookvrij park.

Gezonde sportkantine

Tennisvereniging Rapiditas streeft naar een omgeving waar gezonder eten gemakkelijk wordt gemaakt. Als het aanbod en de uitstraling van het eten en drinken in het clubhuis gezonder is, draagt dit bij aan een gezondere leefstijl van onze leden en bezoekers. We hebben daarom een beleidsplan opgesteld die voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Met deze richtlijnen maken we de gezondere keuze de makkelijke keuze. 

Wat betekent dit in de praktijk? 

  • Voedsel en drank is ingedeeld in verschillende productgroepen. Per productgroep bieden we je minstens één betere keuze aan, bijvoorbeeld cola en cola-light.
  • In de zomerperiode bieden we tijdens de competities en toernooien betere keuzes in maaltijden en broodjes aan. Hierbij worden altijd de richtlijnen van het Voedingscentrum gehanteerd. 
  • Op de bar plaatsen we water en fruit en op ooghoogte plaatsen we waar mogelijk de betere keuzes van het aangeboden eten of drinken. 
  • Om het drinken van water te stimuleren is in ons clubhuis altijd water beschikbaar middels een watertap op de bar, kannen met water of flesjes water.
  • De horecamanager zorgt dat het ingezette beleid actief wordt nageleefd en stuurt het personeel hierop aan. 
  • Daarnaast wordt ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart gebracht met de Kantinescan van het voedingscentrum en worden de uitkomsten gerapporteerd aan het bestuur.

Onze ambitie

Door het naleven van bovenstaande richtlijnen ontvangen wij dit jaar de titel “ Bronzen Sportkantine” van het Voedingscentrum. Hier eindigt onze ambitie echter niet…..wij streven ernaar om de komende jaren de titel “Gouden Sportkantine” te bemachtigen. Rapiditas, op weg naar Goud!

Rookvrij park

TV Rapiditas is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. We geven kinderen graag het goede voorbeeld. We zetten daarom de stap naar een rookvrij sportterrein. Hiermee beschermen we de jeugd tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken. Zo biedt TV Rapiditas iedereen een gezonde en veilige sportomgeving.   

Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar.  

Met een rookvrij sportterrein dragen we bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie. Een generatie kinderen die zélf kan en zal kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst.   

Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers om buiten het zicht en buiten het terrein te roken. Dit geldt ook voor e-sigaretten en aanverwanten. De entree, plekken binnen ons sportterrein en het terras zijn rookvrij. We rekenen op ieders medewerking om samen met TV Rapiditas te zorgen voor een gezonde en veilige omgeving voor onze jeugd en alle andere bezoekers. 

Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij [email protected]. Lees meer over rookvrije sport op www.rookvrijegeneratie.nl/sport