Lidmaatschap

Rapiditas is echt een tennisclub voor iedereen: of je nu jong bent of oud, recreatief wil tennissen of een competitiebeest bent, iedereen zal zich thuisvoelen bij onze vereniging. Met 12 gravelbanen is er bovendien voor iedereen voldoende plek om deze heerlijke en gezonde buitensport te beoefenen. We hebben tal van commissies die zorgen voor de juiste begeleiding en die de organisatie van evenementen op zich nemen. 

Hieronder lees je meer over de lidmaatschapsvormen en de voorwaarden. Je kunt lid worden door het inschrijfformulier in te vullen. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht van ons.

Lidmaatschapsvormen

Hieronder staan de verschillende lidmaatschapsvormen, looptijd en bijbehorende (actie)prijzen voor 2021.

Inschrijfkosten

Er zijn geen eenmalige inschrijfkosten.

Bijzondere regelingen

Rapiditas neemt deel aan de voor volwassenen bedoelde meedoenregeling van de Gemeente Nijmegen en aan het stimuleringsbeleid van Stichting Leergeld voor kinderen.

Rapiditas Maatje: Word wegwijs binnen de club

Als vereniging vinden wij het belangrijk dat starters sneller de weg vinden binnen Rapiditas en zich sneller 'thuis' voelen. Daarom kun je als nieuw lid gebruik maken van een 'Rapiditas Maatje'. Je kunt er bij het inschrijven voor kiezen om hiervan gebruik te maken. Zodra dit gebeurt, zal de ledenadministratie jou koppelen aan een Rapiditas Maatje (indien deze beschikbaar is). Afhankelijk van jouw wensen zou je bijvoorbeeld uitleg kunnen krijgen over trainingen en competities, een keer kunnen enkelen, een keer kunnen dubbelen en een keer aan de clubavond kunnen deelnemen. 

Voorwaarden lidmaatschap

  • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december, tenzij anders aangegeven.
  • Een lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd voor het volgende kalenderjaar, tenzij anders aangegeven. Hierbij geldt als prijs het contributietarief voor het nieuwe kalenderjaar, behorende bij de gekozen lidmaatschapsvorm.
  • Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, dien je dit uiterlijk 1 december voor het daaropvolgende jaar bij de ledenadministratie aan te geven.
  • Opzeggen kan per e-mail via [email protected]. Telefonische of mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd. Je ontvangt binnen twee weken een bevestiging per email.
  • Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Restitutie van contributie is derhalve ook niet mogelijk.
  • De contributie van het lidmaatschap wordt eind februari in één keer geïnd. Bij latere inschrijvingen wordt eind april, eind juni of eind augustus de contributie geïnd.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot het lidmaatschap? Stuur dan een email naar [email protected].