Beëindiging lidmaatschap

13 november 2023


Door: Ledenadministratie

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Zonder tegenbericht word je lidmaatschap elk jaar stilzwijgend en automatsich verlengd. 

Lidmaatschap beëindigen

Het opzeggen van je lidmaatschap dient altijd schriftelijk via email te gebeuren bij de ledenadministratie. Doe dit uiterlijk 1 december. We zouden het fijn vinden als je ook de reden van opzeggen laat weten. Je ontvangt van de ledenadminstratie altijd een bevestiging van de opzegging. Dit is tevens je bewijs van afmelding. 

Opzeggingen gedaan bij trainers worden niet als zodanig beschouwd.  

Nieuwscategorieën