Besluiten van de Algemene Ledenvergadering 2020

05 maart 2020


Door: Het Bestuur

De Algemene Vergadering van Rapiditas heeft op dinsdagavond 18 februari 2020 de volgende besluiten genomen. 

Bestuurlijke zaken:

 • De notulen van de AV 2019 zijn vastgesteld
 • Het financiële jaarverslag over 2019 is goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid 2019.
 • De contributie wordt niet verhoogd en de begroting 2020 is vastgesteld.
 • Er zijn 2 functies voor bestuursleden vacant, het betreft een vacature voor bestuurslid met de technische zaken in portefeuille en een vacature voor bestuurslid met sponsorzaken in portefeuille.
 • Cas van de Groes zijn bestuursperiode is verlopen, hij stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe periode. Hij zal voorlopig het voorzitterschap op zich blijven nemen. Er wordt naarstig gezocht naar een of meerdere kandidaten voor deze functie. 
 • Maureen Völler haar bestuursperiode is verlopen. Zij stelt zich weer beschikbaar voor de functie van vicevoorzitter van Rapiditas en wordt bij acclamatie verkozen voor een nieuwe bestuursperiode.
 • De lesgelden stijgen met 5 euro vanwege stijgende kosten trainers.
 • Voor het beleid voor de komende jaren is de visie van Rapiditas 2024 richtinggevend. De plannen voor 2020 zijn in de verslagen van bestuur en commissies opgenomen.

Huishoudelijke zaken:

 • Verhuur banen, niet-leden kunnen een baan huren voor € 20, introducés mogen voor € 5 meespelen. Indien niet-leden buiten die regels om gebruik maken van de banen horen ze hierop aangesproken te worden. Het bestuur roept iedereen op om niet-leden hierop aan te spreken of dit te melden.
 • Het park van Rapiditas wordt evenals het clubgebouw rookvrij. Op het park mag niet meer gerookt worden met uitzondering van nog één aangewezen rookplek in 2020.
 • Barvrijwilligers moeten allemaal beschikken over het IVA-certificaat. Het certificaat kan online behaald worden. Er mag alleen alcohol geschonken worden aan personen boven de 18 jaar. Personen onder 25 jaar moeten zich identificeren bij alcoholbestelling. Aan personen die in bepaalde staat van beschonkenheid verkeren wordt geen alcohol verstrekt.

Projecten:

 • Gezonde sportkantine. Rapiditas wil graag bij dragen aan een gezonde leefstijl van iedereen. Naast het uitoefenen van sport speelt gezonde voeding hierbij een grote rol. We gaan dan ook werken volgens de richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Onze ambitie voor dit jaar is het behalen van het certificaat Brons: We bieden gezonde alternatieven, geven deze een prominente plek en we stimuleren het drinken van water.
 • In 2019 is de keuken gerenoveerd en zijn zonnepanelen geïnstalleerd. Bovendien is een offerte uitgewerkt voor het deelproject kleedkamers in het kader van renovatie van het clubhuis. Besloten wordt dat een bouwgroep de plannen uit gaat werken tot uitvoerbare plannen. Het bestuur zal de kaders hiervoor van tevoren vaststellen.
 • Belangstellenden voor de bouwgroep kunnen zich hiervoor melden.

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen