Succesvolle klusdag

26 november 2021


Door: Parkcommissie (Liesbeth Meij en Ton Hom)

Eind november is er door 35 tot 40 leden fanatiek meegeholpen met de seizoensopruiming van het tennispark. Van 10.00 tot 16.00 uur is in twee shifts hard gewerkt. Niet alleen het bladafval is verwijderd, ook de zitbanken zijn schoongemaakt, de vlaggen zijn uit de mast gehaald, er is gesnoeid en er zijn grasranden afgestoken. 

Dat is nog lang niet alles. Er is namelijk bovendien van alles opgeruimd en er is een begin gemaakt met het herstel van de hekwerken rond de tennisbanen. Daarnaast hebben de sleepnetten een inspectiebeurt gehad en zijn de parasols ingepakt voor de naderende winter. Ten slotte zijn de scoreborden en sproeislangen van de banen verwijderd. Kortom: er is heel veel gedaan. Wij, Ton Hom en Liesbeth Meij, danken jullie namens de commissie Parkbeheer. 

Steeds meer leden kiezen er trouwens voor om, in plaats van bijvoorbeeld bardienst, te helpen met het onderhoud van het park. En dat is fijn, want we hebben een onderhoudsintensief park. Mochten er leden zijn die zich willen aansluiten bij onze commissie, stuur dan een mail naar [email protected]. We kunnen goed een aantal mensen gebruiken voor de vele werkzaamheden. Deze vinden plaats op de maandag en vrijdag, maar er zijn ook mogelijkheden genoeg om op andere dagen iets aan onderhoud van het park te doen. Via de dienstenplanner van de Clubapp is het ook mogelijk je in te schrijven voor de groen- en baanonderhoudsdiensten op maandag van 10.00 tot 13.00 uur.

Nieuwscategorieën