PR en communicatie

Goede onderlinge communicatie is voor een grote tennisvereniging als Rapiditas erg belangrijk. De communicatie van bestuursleden, trainers en commissies met leden en vice versa loopt grotendeels via de website, KNLTB ClubApp, e-Nieuwsbrieven en e-mailberichten. Verder verschijnen er zeer regelmatig (nieuws)berichten op Facebook.

Op de website vind je algemene informatie, aankondiging van evenementen (agenda) en nieuwsberichten. De website van Rapiditas is onlangs vernieuwd. De site heeft een duidelijke structuur en de informatie wordt overzichtelijk gepresenteerd. Via de website hebben leden, bestuur en commissies toegang tot KNLTB Club met ledenlijst, afhangbord, dienstenplannen, enz.

De website heeft verschillende functies. De website van Rapiditas zal informatie moeten bieden over de vereniging; wat is de doelstelling, hoe kan men lid worden, samenstelling van het bestuur, informatie over de organisatie enz. Een tweede functie van de website is het informeren van de leden over activiteiten en ontwikkelingen die voor leden van belang kunnen zijn. Dankzij de website en de KNLTB ClubApp kunnen bestuur, trainers en commissies communiceren met leden en bezoekers via computer, tablet en mobiel.

Leden van Rapiditas ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief. Het doel van een
nieuwsbrief is niet alleen om de leden op de hoogte te stellen, maar ook om het contact warm te houden door regelmatig iets te laten horen.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van promotiemateriaal (posters, flyers, deelnemersboekjes) om bijvoorbeeld een evenement aan te kondigen, dient dit vooraf goedgekeurd te worden door de penningmeester tenzij het promotiemateriaal onderdeel uitmaakt van een activiteit waarvoor een budget beschikbaar is. Op al het promotiemateriaal dient het Rapiditas-logo te worden geplaatst.

Heeft Rapiditas een belangrijk nieuwsfeit te melden dan kan de pers worden ingeschakeld. Door middel van een persbericht informeren we regionale kranten, huis-aan-huisbladen, wijkbladen en nieuws-websites over activiteiten van Rapiditas. Wat is nieuws? Nieuws moet actueel zijn, interessant voor de pers en het publiek en het moet nog niet bekend zijn bij het publiek. Een redacteur zal een persbericht over iets wat hij al weet altijd direct aan de kant schuiven.