Stichting Toptennis Nijmegen

Toptennis in de regio Nijmegen

Er is een nieuw initiatief in de regio Nijmegen. Kenners en liefhebbers van de tennissport stellen zich ten doel binnen enkele jaren in onze regio op het hoogste niveau competitie te spelen en regionale talenten te motiveren en te faciliteren om tot dat niveau door te dringen. De gedachte is eenvoudig en realistisch: als het in onze regio mogelijk is op het hoogste landelijke niveau te voetballen en te hockeyen, moet het ook mogelijk zijn de tennissport tot dat niveau door te ontwikkelen. Toch zal het realiseren van deze ambitie de komende jaren nog behoorlijk wat samenwerking en doorzettingsvermogen vergen. Stichting Toptennis Regio Nijmegen is in het leven geroepen om deze doelstelling te realiseren en een platform te bieden voor alle betrokkenen.

Wie zitten er achter de stichting?

Het idee om structureel te gaan bouwen aan een hoger tennisniveau in de regio, is afkomstig van een aantal kaderleden van tennisvereniging Rapiditas en de tennisscholen van Wouter Kropman en Marco Kroes. Zij hebben de eerste stappen gezet. Maar de opzet is regio breed. Het is uitdrukkelijk de bedoeling alle tennisverenigingen en tennistrainers in de regio bij de plannen te betrekken en samen te bouwen aan een topsportklimaat. Dat geeft het initiatief de beste kans van slagen. In die zin is de stichting onafhankelijk en ongebonden.

Hoe realiseer je zo’n ambitie?

Voor het bereiken van de top begin je aan de basis. De twee betrokken tennisscholen hebben een plan ontwikkeld om de tennissport in onze regio in de breedte te ontwikkelen, te beginnen met schooltennis: kinderen vanaf 5/6 jaar in aanraking brengen met de sport en stimuleren om lid te worden van een tennisvereniging. Vervolgens de grootste talenten van elke leeftijdsgroep intensiever begeleiden en meer met elkaar laten trainen. En wedstrijdervaring laten opdoen met stedentennis, oefenwedstrijden en een eigen jeugdtoernooi. Het streven is om in vijf jaar tijd te komen tot één team in de eredivisie, één team in de hoofdklasse en twee teams in de eerste klasse. Wanneer dat lukt, is de piramideopbouw stevig en is toptennis structureel verankerd in de regio. Daarnaast helpt het om op korte termijn reeds toptennis zichtbaar te maken in de regio. Een team in de hoofdklasse of eredivisie werkt stimulerend op de hele omgeving. Tennisliefhebbers genieten van de wedstrijden op dit niveau, de jeugd ziet hun rolmodellen op de eigen banen spelen, sponsoren ontdekken de uitstraling en de mogelijkheden. Daarom heeft de stichting een team geformeerd dat in 2013 voor Rapiditas uitkwam in de hoofdklasse. Het ‘in de lucht houden’ van zo’n team kost geld. Hoe de stichting de sponsoring organiseert, staat in het sponsorplan.

Hoe is de situatie op dit moment?

Voor het spelen van eredivisie eist de KNLTB gravelbanen als ondergrond. Daarom was Rapiditas in Nijmegen de meest aangewezen vereniging om het geformeerde topteam te huisvesten. De financiering van dat team staat echter helemaal los van de vereniging. De stichting organiseert de sponsoring en de leden van Rapiditas dragen daar niets aan bij, hooguit op vrijwillige basis. De promotie van dit team naar de eredivisie was een onverwacht en geweldig succes. De doelstellingen ‘motiverend rolmodel’ en ‘uitstraling’ worden daarmee boven verwachting ingevuld. Er ontstaat nu wel een gat in de piramideopbouw. Het tweede team van Rapiditas speelt namelijk in de tweede klasse. Het is dus zaak om op korte termijn meer ‘vulling’ te vinden voor de hoofdklasse en eerste klasse. En uiteindelijk moet de doorstroming van onderaf zoveel mogelijk uit de eigen regio komen.

Hoe nu verder?

Door het grote succes van het topteam is dit jaar veel aandacht gegaan naar dat deel van de ambitie. Vanaf nu gaat de stichting hard aan het werk voor de bredere onderbouwing. Dat betekent: veel contacten leggen, het plan uitleggen, draagvlak creëren en concreet aan het werk gaan met het stimuleren en opleiden van de jeugd in de regio. Communicatie speelt een belangrijke ondersteunende rol.